Циментови замазки

Замазките също имат голямо приложение в строителството. Изпълняваме ги в жилищни и административни сгради, къщи, складови и търговски помещения, заводски халета и др. Те служат като основа върху, която полагаме различни видове плочки, естествен или ламиниран паркет и др. Основната ни цел при полагането на различните видове замазки е създаване на равни основи или основи с наклон, преди полагане на подови покрития от всякакъв вид.